Page 2 of 8

L’Institut Valencià de la Cultura concedeix 5.500.000 euros a 57 projectes audiovisuals

La passada setmana el DOGV va publicar el llistat de projectes beneficiats de les ajudes per a la producció audiovisual de l’Institut Valencià de la Cultura. Les ajudes es van repartir entre un total de 57 projectes (15 d’animació, 19 documental i 23 de ficció) de 48 sol·licitants. L’import invertit van ser 5.500.000 euros (500.000 euros més que en la convocatòria anterior) dels quals 3.500.000 van ser per a la modalitat de ficció, 1.100.000 per a animació i 900.000 per a documental.

Els 20 sol·licitants que més finançament van obtenir van ser els següents:

SOLICITANT Animació Documental Ficció Total ajuda
SUICA PRODUCTIONS SL 28.302,00 € 521.698,00 € 550.000,00 €
TURANGA FILMS SL 502.500,00 € 502.500,00 €
WISE BLUE STUDIOS VALENCIA, SL 214.834,00 € 150.000,00 € 364.834,00 €
DESMESURA FILMS, S.L 350.000,00 € 350.000,00 €
TV ON, SL 300.000,00 € 35.200,00 € 335.200,00 €
ALAMAR CINEMA 161 AIE 300.000,00 € 300.000,00 €
VORAMAR FILMS, SL 297.500,00 € 297.500,00 €
BENIWOOD PRODUCCIONES, SL 289.988,65 € 289.988,65 €
THE FLY HUNTER S.L 269.480,00 € 269.480,00 €
PABLO PERIS LÓPEZ 199.500,00 € 199.500,00 €
WHEN LIGHTS ARE LOW, SLU 198.802,00 € 198.802,00 €
GAIA AUDIOVISUALS, SL 190.520,00 € 190.520,00 €
MONCORVO FILM, SL 186.420,00 € 186.420,00 €
MEDITERRANEO MEDIA
ENTERTAINMENT SL
90.000,00 € 30.000,00 € 120.000,00 €
ENDORA PRODUCCIONES S.L 90.000,00 € 90.000,00 €
QUATRE FILMS AUDIOVISUALES, SL 72.000,00 € 15.000,00 € 87.000,00 €
NADIE ES PERFECTO PRODUCCIONES
CINEMATOGRÁFICAS S.L
80.000,00 € 80.000,00 €
JAVIER POLO GANDÍA 72.000,00 € 72.000,00 €
DACSA PRODUCCIONS 72.000,00 € 72.000,00 €
AMUNTESPORT S.L 72.000,00 € 72.000,00 €

En particular, han obtingut més quantitat aquests projectes: Jaume I, la conquesta de València (Demesura Films, S.L.) amb 350.000 euros i Vivir dos veces (Alamar cinema 161 AIE), La boda de Rosa (Turanga Films) i El diari de Bita i Cora –  temporada (TV ON), amb 300.000 euros cadascuna, en tots els casos repartits per anualitats i estant les tres primeres integrades en la modalitat de ficció i l’última en la d’animació.

Pots consultar la base de dades utilitzada amb tots els beneficiaris en aquest enllaç.

Documentació:

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 de octubre de 2018, del presidente del Institut Valencià de Cultura, para la concesión de ayudas para la producción audiovisual. [2018/9592]

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2018, del presidente del Institut Valencià de Cultura, de concesión de ayudas para la producción audiovisual. [2018/9542]

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2018, del presidente del Institut Valencià de Cultura, por la que se convoca la concesión de ayudas para la producción audiovisual. [2018/4314]

Convocatorias anteriores

Subvencions al tercer sector per a atendre finalitats d’interés social

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la convocatòria de subvencions per a programes d’interés general amb els quals atendre a finalitats de caràcter social amb càrrec al tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF a la Comunitat Valenciana. Poden ser beneficiàries les entitats que tinguen la consideració d’entitats del tercer sector col·laboradores amb les administracions públiques, la Creu Roja Espanyola i les entitats o organitzacions no governamentals que complisquen els requisits arreplegats en l’article 3 de l’ordre reguladora. El termini de sol·licitud finalitza el 7 de novembre.

Els programes als quals es dediquen aquestes ajudes han d’estar destinats a cobrir les necessitats específiques d’assistència social dirigides a l’atenció de les persones en situació de pobresa i exclusió social o que es troben en altres situacions d’especial vulnerabilitat a la Comunitat Valenciana. Existeixen 15 eixos de treball a subvencionar, dins dels quals s’integren diverses finalitats (consultables en l’article segon de la convocatòria): en infància i famílies, joves, Igualtat de gènere i promoció dels drets de les dones, persones majors, persones amb diversitat funcional, persones amb drogodependència, persones amb VIH-SIDA, poble gitano, persones exrecluses, emergència social, inclusió social, persones immigrants, intervenció del voluntariat, igualtat de tracte, no discriminació i prevenció de delictes d’odi i obres i inversions.

La sol·licitud ha de presentar-se per via telemàtica seguint els passos i adjuntant la documentació arreplegada en aquest enllaç. Els criteris de valoració queden recollits en l’ordre reguladora i arrepleguen aspectes de l’entitat sol·licitant (implantació i aplicació territorial, persones associades, programes integrats, especialització, capacitat operativa i de gestió, finançament propi i obtenció de subvencions, situació pressupostària, plans d’igualtat…) i del programa (avaluació de les necessitats socials, incidència en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, contingut tècnic del programa, qualitat i pressupost…).

Les despeses subvencionables han d’executar-se en 2019 i abonar-se abans que finalitze el termini de presentació de la justificació. La memòria d’actuació justificativa abans del 28 de febrer de 2020.

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones dirigidas a la realización de programas de interés general para atender a fines de carácter social con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en la Comunitat Valenciana. [2018/9766]

ORDEN 8/2017, de 6 de octubre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la realización de programas de interés general para atender a fines de carácter social con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en la Comunitat Valenciana. [2017/8922]

Subvencions per a projectes en l’àmbit de l’esport i l’activitat física

El DOGV de hui ha arreplegat la convocatòria de subvencions per a executar “projectes singulars en l’àmbit de l’esport i l’activitat física” l’any 2018. Segons explica la convocatòria, estes ajudes estan destinades a la realització d’activitats “que busquen a través de l’esport resultats esportius, de representació, formatius o socials, amb la participació destacada d’esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana”.

La convocatòria està oberta a diversos tipus de beneficiaris: persones físiques, entitats locals, universitats i entitats sense ànim de lucre que realitzen projectes en matèria d’esport i activitat física. Hi ha dos tipus de projectes les despeses corrents dels quals són subvencionables (més informació sobre ambdues modalitats i sobre accions no subvencionables en el text complet de la convocatòria):

 • Projectes singulars esportius que compten amb la participació de persones físiques o jurídiques de la Comunitat Valenciana i que busquen incidir positivament sobre la ciutadania a través de l’esport i l’activitat física
 • Projectes per a la participació i representació directa d’esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana en actuacions i proves esportives singulars.

Els projectes hauran d’haver-se executat entre l’1 de novembre de 2017 i el 30 d’octubre de 2018.

El pressupost destinat a la convocatòria és de 300.000 euros, dels quals 250.000 estan dirigits a la primera modalitat i els 50.000 restants a la segona. Per al primer tipus, el màxim per projecte és 25.000 euros i per al segon, 10.000; en tots dos casos s’atorgarà un mínim de 1.000 euros a les sol·licituds acceptades.

Presentació de sol·licituds:

 • El termini per a enviar les sol·licituds és fins al dia 31 d’octubre (10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació en el DOGV, el 17/10).
 • La presentació de sol·licituds es realitza de manera electrònica amb certificat electrònic. Els passos a realitzar estan explicats en este enllaç.
 • Tota la documentació a lliurar en el moment de la sol·licitud, així com els impresos associats, està arreplegada de manera ordenada en este enllaç.
 • El termini per a presentar les justificacions finalitzarà el 30 de novembre.

Els criteris de valoració estan arreplegats en l’article 6 de l‘ordre reguladora, i es refereixen a la qualitat i viabilitat del projecte fent al·lusió a aspectes com: claredat en la justificació i els objectius, àmbit territorial, finançament i recursos humans, participació, impacte… (tipus A); i a rellevància, nivell, finançament, participació o altres criteris d’interés social (tipus B).

La Generalitat repartix 2,5 milions a 86 associacions per a millorar la qualitat de vida de pacients

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat hui el repartiment dels dos milions i mitjà d’euros de les ajudes destinades a finançar programes d’associacions o entitats sense ànim de lucre la fi del qual siga la millora de la qualitat de vida dels pacients. La convocatòria d’enguany es va dotar un pressupost total de 2.500.000 euros, dels quals quasi un 91% s’ha destinat a associacions sense ànim de lucre de pacients o dels seus familiars, mentre que el 9% restant ha anat a parar a entitats de voluntariat sanitari.

De les 86 entitats beneficiàries, les 20 que més quantia han rebut han sigut les següents:

Entitat Concedit 2018
Federació Valenciana d’Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer 350.000,00
Fed. de Asociaciones de Discapacitados Físicos de la Provincia de Alicante 274.614,76
Fed. de Asociaciones de Discapacitados Físicos de la Provincia de Valencia 232.286,36
Fundación FESORD CV 114.561,70
Junta Asociada Provincial Valencia de la Asociación Española contra el Cáncer 113.389,01
Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la CV 103.625,17
Coordinadora de Asociaciones de VIH y sida de la CV 81.300,68
Cruz Roja Española en la Comunidad Valenciana 77.192,46
Asociación PAYASOSPITAL 66.600,00
Asociación para la lucha contra las enfermedades del riñón (ALCER-TURIA) 64.014,87
Asociación daño cerebral sobrevenido ATENEO Castellón 59.887,25
Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales 59.612,93
Federación Española de Enfermedades Raras 48.898,18
Asoc. para el soporte y ayuda en el tratamiento del cáncer y otras enfer. graves 35.345,36
Fundació Mira’m 33.417,30
Asociación Daño Cerebral Sobrevenido 31.559,15
Asociación para la lucha contra la Leucemia de la Comunidad Valenciana 30.641,23
Asociación de Sordociegos de España en Comunidad Valenciana 29.528,33
Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama de Elche y Comarcas 29.380,66
Asociación Síndrome de Down de Valencia 29.170,19

L’increment del pressupost dirigit a aquestes ajudes pel que fa a l’any anterior és d’un milió d’euros. En 2017 la Generalitat va invertir 1.500.000 euros en aquesta convocatòria, quantia idèntica a la de l’any anterior, 2016.

Pots consultar el llistat complet de beneficiaris ací.

Convocatòria: https://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/17/pdf/2018_3710.pdf

Resolució 2018: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/10/pdf/2018_9296.pdf

Resolució 2017: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/19/pdf/2017_9132.pdf

Resolució 2016: http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/07/pdf/2016_7768.pdf

 

Subvencions a entitats i associacions alacantines per a promoure la participació ciutadana

L’Ajuntament d’Alacant ha convocat subvencions per a cofinançar projectes de les entitats sectorials i associacions de veïns d’Alacant que tinguen com a objectiu el foment de la participació ciutadana. Les entitats participants poden pertànyer a les categories de veïnals, educatives, juvenils, culturals, culturals-esportives, discapacitats, cíviques, minories socials, gitanes, dones, assistencials i ecologistes.

Per a optar a l’ajuda, els projectes han de superar els 14 punts en la valoració (segons criteris establits en convocatòries), tenir una durada superior a un mes i ser executats abans del 31 de desembre d’enguany. El termini de sol·licitud finalitza el pròxim 28 de juliol i han de lliurar-se en Registre General o Municipal o per qualsevol de les vies que contempla la llei, tal com especifica el text. La convocatòria completa i els seus annexos poden consultar-se ací.

Premis provincials de voluntariat en Alacant

La Diputació d’Alacant, des del Departament d’Igualtat i Joventut, convoca els Premis Provincials al Voluntariat per a reconéixer i remarcar l’acció voluntària desenvolupada en l’àmbit de la província d’Alacant. El termini de presentació serà fins al 15 de setembre. La convocatòria presenta dues modalitats: una dirigida a fundacions i entitats sense ànim de lucre que desenvolupen iniciatives i/o projectes en l’àmbit del voluntariat social dins de la província; i una altra a persones físiques que desenvolupen la seua acció voluntària en el si d’alguna entitat de la província. En el primer cas, existeixen quatre premis de 3.000 euros cadascun i, en el segon, dos trofeus per a reconéixer la labor de la persona.

En ambdues modalitats, les propostes han de presentar-se al Registre General de la Diputació Provincial d’Alacant, situat en la C/ Tucumán, núm. 8 (03005) d’Alacant, en dies hàbils de 9.00 a 14.00 hores, excepte dissabtes, tal com s’explica en la base cinquena de la convocatòria. Per la primera categoria, es tindrà en compte de cara a la valoració l’objecte del projecte, el nombre de persones voluntàries que participen, la concreció dels objectius, l’impacte social, etcètera; en el segon cas, es valorarà la trajectòria de la persona, el compromís i la projecció social i el temps d’actuació en accions voluntàries, entre altres.

Pots consultar les bases completes i accedir als annexos a emplenar ací.

Subvencions a ONGD per a projectes de sensibilització social i/o educació per al desenvolupament

La Diputació de València ha convocat subvencions les quals poden sol·licitar les ONGD que tinguen seu central o delegació permanent en la província de València. Existeixen dues modalitats: projectes de cooperació internacional i projectes de sensibilització social i/o educació per al desenvolupament. El termini en ambdues modalitats finalitza el 27 de juliol i la sol·licitud es realitzarà de manera electrònica.

B) Projectes de sensibilització social i/o educació per al desenvolupament

 • Les ajudes estan dirigides a finançar projectes d’ONGD que tinguen objectius vinculats amb la sensibilització social a favor de la solidaritat internacional, el foment de l’educació per al desenvolupament (en educació no formal o formal) i la promoció de l’educació per a la ciutadania global compromesa amb la justícia i amb la sostenibilitat.
 • Es destina inicialment un total de 100.000 euros i la subvenció màxima que podrà concedir-se per projecte serà de 10.000 euros
 • Les entitats han d’acreditar experiència en l’execució de projectes en educació per al desenvolupament i sensibilització. En les bases s’especifica tant les prioritats horitzontals (lluita contra la pobresa en els sectors més afectats, infància, enfocament de gènere en desenvolupament i enfocament de sostenibilitat ambiental) així com les específiques en matèria tant de sensibilització com d’educació.
 • Es consideren subvencionables les despeses directes (lloguer d’immobles, materials i subministrament, despeses de personal, viatges, allotjaments i dietes, serveis tècnics…) i algunes despeses indirectes (fins al 8%, despeses administratives de l’ONGD per al projecte). El llistat complet de despeses subvencionables pot consultar-se en la convocatòria.
 • S’han d’aconseguir 60 punts sobre 110. Els criteris de valoració tenen a veure tant amb el projecte (adequació i qualitat tècnica) com amb l’entitat sol·licitant (valorització i implantació en la província).
 • Enllaç al text complet, annexos i procés telemàtic: clic ací.

Subvencions a ONGD per a projectes de cooperació internacional

La Diputació de València ha convocat subvencions les quals poden sol·licitar les ONGD que tinguen seu central o delegació permanent en la província de València. Existeixen dues modalitats: projectes de cooperació internacional i projectes de sensibilització social i/o educació per al desenvolupament. El termini en ambdues modalitats finalitza el 27 de juliol i la sol·licitud es realitzarà de manera electrònica.

A) Projectes de cooperació internacional

 • Les ajudes estan dirigides a finançar projectes d’ONGD que tinguen objectius vinculats a l’erradicació de la pobresa, la reducció de les desigualtats, el desenvolupament, el comerç just o la protecció del medi ambient, entre altres.
 • Es destina inicialment un total de 700.000 euros i la subvenció màxima que podrà concedir-se per projecte serà de 48.000 euros
 • Les entitats han d’acreditar experiència en l’execució de projectes de cooperació. En les bases s’especifica les prioritats transversals (lluita contra la pobresa en els sectors més afectats, infància, enfocament de gènere en desenvolupament i enfocament de sostenibilitat ambiental) i tambñe les prioritats geogràfiques i sectorials,  vinculades amb els ODS.
 • Es consideren subvencionables les despeses directes (adquisició i arrendament de terrenys o immobles, infraestructura, construcció o reforma d’immobles, equips i materials, contractació de personal local, viatges, estades i dietes…) i algunes despeses indirectes (despeses administratives de l’ONGD, personal en seu per al projecte…). El llistat complet de despeses subvencionables pot consultar-se en la convocatòria.
 • S’han d’aconseguir 60 punts sobre 110. Els criteris de valoració tenen a veure tant amb el projecte (adequació i qualitat tècnica) com amb l’entitat sol·licitant (valorització i implantació en la província).
 • Enllaç al text complet, annexos i procés telemàtic: clic ací.

Ajudes a ONGD per a promoure la defensa dels drets humans en l’àmbit de la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social i Cooperació al Desenvolupament ha convocat ajudes per a Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (ONGD) per a finançar projectes d’educació per a la ciutadania global “dirigides a la divulgació, promoció i defensa dels drets humans en l’àmbit de la Comunitat Valenciana”.

Les ajudes pretenen finançar projectes i programes que ajuden a sensibilitzar i visibilitzar, davant la societat valenciana, les reivindicacions o les amenaces que sofreixen les organitzacions que treballen en defensa dels drets humans. Amb aquest objectiu, la convocatòria contempla el finançament d’activitats que promoguen les intervencions de defensors i defensores dels Drets Humans (de qualsevol país) en municipis de la Comunitat Valenciana.

La inversió en les ajudes ascendeix a 125.000 euros, amb un màxim de 25.000 euros per projecte. El període màxim d’execució serà de 6 mesos i les ONGD poden agrupar-se per a sol·licitar l’ajuda si així ho desitgen. Les organitzacions sol·licitants han de tenir seu, domicili social o delegació permanent en la CV i constar en el registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana. També han d’acreditar experiència en la realització (individualment o en agrupació amb altres ONGD) d’almenys quatre projectes executats d’educació per a la ciutadania global a Espanya, ben finançats per entitats públiques o privades, encara que amb especificacions en aquest segon cas (consultar punt 5i de la convocatòria).

Les despeses subvencionables inclouen viatges, allotjaments i dietes i despeses de personal. Els criteris de valoració es poden consultar amb detall en el text de la convocatòria, però n’hi consten de dos blocs: criteris relacionats amb la capacitat de gestió i experiència de les entitats sol·licitants i criteris relacionats amb la valoració de la qualitat del projecte. Per a optar a aquestes ajudes, els projectes hauran d’obtenir una puntuació mínima de 60 sobre 100 i adaptar-se a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

La documentació que s’ha de presentar i els annexos que s’han d’omplir es troben ací, on també es pot consultar el text complet. La manera de sol·licitud és telemàtic i el termini finalitza el 29 de juliol.

Documentació:

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l’any 2018, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes d’educació per a la ciutadania global dirigides a la divulgació, promoció i defensa dels drets humans en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2018/6328]

ORDRE 3/2017, de 31 de maig, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament [2017/4825]

 

[Dataset] Qué medios se repartieron los casi tres millones para el fomento del valenciano

El pasado mes de enero el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) hacía público el reparto de los 2.850.000 euros destinados a medios de comunicación para fomentar el valenciano, 550.000 más que la anterior convocatoria. En esta convocatoria el 64% del importe global se ha destinado a la prensa digital e impresa, un 23% ha ido a parar a la radio y menos del 15% ha terminado en la televisión.

fomento valenciano

A nivel general, los medios de comunicación que más importe han recibido en esta convocatoria son los siguientes:

MEDIOS MAS SUBVENCIONADOS GVA FOMENTO

En cuanto a las empresas más beneficiadas por modalidades, las quince que han obtenido más importe en cada una de ellas han sido:

 1. Prensa escrita (900.000 euros para 40 empresas)
PREMSA ESCRITA / PRENSA ESCRITA IMPORT / IMPORTE
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, SA 77.463,56
SUPERDEPORTE EMPRESA EDITORIAL S.A. 67.135,08
PROMOCIONES Y EDICIONES CULTURALES SA 50.494,77
MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUÍ, SL 47.041,42
EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, SAU 46.698,10
EDITORA DE MEDIOS DE VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLÓN, S.A. 36.637,40
EDICIONS DEL PAÍS VALENCIÀ, SA (EL TEMPS) 32.515,57
COMUNICACIÓN Y MEDIOS DE LEVANTE 31.427,26
SETMANARI SETABENSE SL 30.851,54
MARINA ALTA PERIÒDIC S.L. 29.378,78
COMUNICACIONS DELS PORTS, SA 27.049,12
PROYECTOS DE COMUNICACIÓN ONTINYENT, SL 24.011,79
NOUS TRACTES, SL (NOU HORTA) 23.877,90
SANTIAGO SEMPERE GONZALEZ – PERIÒDIC EL GRATIS 23.717,24
SERVICIOS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA Y DE NOTICIAS SSENA SA 22.569,63

 

2. Prensa digital (total: 900.000 euros para 73 empresas)

PREMSA DIGITAL/PRENSA DIGITAL IMPORT / IMPORTE
EDICIONS LA VEU DEL PAÍS VALENCIÀ, S.COOP.V 33.304,02
EDITORIAL DIGITAL 2014,S.L. 29.010,18
EL DIARIO CV, SOCIEDAD LIMITADA 24.434,84
CATMEDIA GLOBAL, S.L. 24.085,94
TIRABOL PRODUCCIONS, SL 23.193,86
EDICIONS DEL PAÍS VALENCIÀ, SA (EL TEMPS.CAT) 23.090,78
SUPERDEPORTE EMPRESA EDITORIAL S.A. 22.904,83
SERVEIS DE COMUNICACIÓ GLOBAL AQUITÀNIA, S.L 22.307,34
PARTAL MARESMA I ASSOCIATS, SL (VILAWEB) 21.885,49
EDICIONS DIGITALS DEL CAMP, S.L. 21.508,85
VA DE BO EDITORIAL VALENCIANA, S.L. 21.092,54
EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, SAU 17.869,19
RADIO DIFUSION TORRE SL (P. digital) 17.668,97
COMARQUES CENTRALS TELEVISIO, SL 16.784,83
EDICIONES LA MARINA PLAZA S.L. 16.707,52

 

3. Radio  (650.000 euros para 18 empresas)

RÀDIO / RADIO IMPORT / IMPORTE
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, SL 90.122,44
RADIO POPULAR, SA CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS 80.509,38
G.M.PUBLICIDAD, SL 59.480,82
CANAL MAESTRAT SL (RÀDIO LA VALL D’UIXÓ) 50.318,36
COMUNICACIONS DELS PORTS, SA 40.867,53
CANAL MAESTRAT SL (SER  MAESTRAT) 40.236,67
UNIPREX, SAU (EUROPA FM) 39.653,87
UNIPREX, SAU (ONDA CERO RADIO) 39.653,87
AMUNT ONES, S.L. 37.502,95
RADIO ONE FM, S.L. (REMEMBER FM) 35.273,92
INTERVALENCIA, SA 25.234,28
RADIO ONE FM, S.L. (ES RADIO VALENCIA) 22.877,58
RADIO CV INNOVACIONES EN COMUNICACIÓN SL 19.226,12
CANAL MAESTRAT SL (40P MAESTRAT) 15.818,87
RADIO CASTELLON, SA 15.735,38

 

4. Televisión (400.000 euros para 26 empresas)

TELEVISIÓ / TELEVISIÓN IMPORT / IMPORTE
RIBERA TELEVISIÓ, SL (RIBERA TV) 32.762,72
TELEVISION POPULAR DEL MEDITERRANEO, SA 28.394,35
TV CS RETRANSMISIONES, SL (CASTELLÓN TV – CASTELLÓN) 26.210,17
TV CS RETRANSMISIONES, SL (CASTELLÓN TV – MORELLA ELS PORTS) 25.511,23
RIBERA TELEVISIÓ, SL (VALÈNCIA TV) 24.861,22
TV CS RETRANSMISIONES, SL (CASTELLÓN TV – VINARÒS) 24.462,83
RIBERA TELEVISIÓ, SL (HORTA TV) 21.590,19
COMUNICACIONS DELS PORTS, SA 18.128,70
FRANCISCO JESÚS CANALES HIDALGO 17.868,35
CARBE PRODUCCIONS SL 17.822,92
RADIO DIFUSION TORRE SL 17.822,92
CANAL 24 TELECOMUNICACIONES, S.L. 16.484,45
CANAL 37 TELEVISION MARINA ALTA SL (TV D’ALCOI) 14.834,96
COMARQUES CENTRALS TELEVISIO, SL 14.343,52
PRIME TV ALICANTINA 13.105,09

 

DATASET DESCARGABLE EN FORMATO .XLS AQUÍ

 

Documentos consultados:

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la que se conceden ayudas económicas para el fomento del valenciano destinadas a medios de comunicación social: empresas de televisión, radio y prensa escrita y digital. [2017/11722]

« Older posts Newer posts »

© 2019 Què diu el Diari

Theme by Anders NorenUp ↑