Category: FISCALITZACIO

Subvencions directes publicades al DOGV el mes d’Octubre

Durant el passat mes d’octubre el DOGV va fer públiques un total de quatre resolucions que fan referència a subvencions concedides de manera directa, és a dir, que no han seguit el règim general de concurrència competitiva. Aquesta modalitat està arreplegada en les diferents normatives que regulen les subvencions, entre elles la LLEI 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. Dins dels continguts de seguiment de les polítiques públiques de foment, a principis de cada mes recopilarem en Què diu el Diari les subvencions directes que s’hagen publicat en el DOGV el mes anterior.

En les ocasions ací recollides, les diferents concessions fan referència al següent suposat de la llei: “[Es podran concedir de forma directa] Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s’acrediten raons d’interés públic, social o econòmic o humanitari, o unes altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública”. En els textos complets estan desglossades aquestes raons en cada cas:

  1. Subvencions davant el desastre provocat per l’erupció del Volcà de Foc a Guatemala. Es van destinar —prèvia modificació en el capítol pressupostari corresponent— un total de 195.599,81 euros per a la concessió d’ajudes directes amb els quals finançar projectes per a actuacions d’emergència. Aquesta quantia estava repartida entre quatre beneficiaris (Fundació UNICEF, Associació per la Pau i el Desenvolupament, Fundació Promoció Social de la Cultura i Solidaritat Internacional del País Valencià) que van obtenir 50.000 euros aproximadament cadascun per a diferents accions. [02/10/2018]
  2. Subvenció de caràcter excepcional al Col·lectiu Ovidi Montllor. Associació de Músics i Cantants del País Valencià, per a la celebració dels Premis Ovidi 2018: 50 Anys de la Fera Ferotge, tretzena edició que es va celebrar en la ciutat de València. Es va estimar la quantitat a subvencionar en un màxim de 16.800 euros. [17/10/2018]
  3. Subvenció a l’Associació Ruta del Vi de la DO Utiel-Requena per a “consolidar diverses rutes, de caràcter obert, que puguen permetre donar a conéixer els actius culturals i naturals” de la zona Utiel-Requena amb el projecte comú de dinamització econòmica de la comarca. En aquest cas es va estimar la quantitat a subvencionar en un màxim de 10.200 euros. [25/10/201]
  4. Subvenció a l’Associació d’Amics del Corpus de la Ciutat de València per a la celebració del projecte Danses del Corpus, amb l’edició del lliure-CD Les danses dels infantillos del Corpus. En aquest cas es va estimar la quantitat a subvencionar en un màxim de 17.800 euros. [29/10/2018]

Documentos consultados:

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2018, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se autorizan modificaciones en anexo de transferencias y subvenciones corrientes del programa 134.10, Cooperación internacional al desarrollo, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, para la inclusión de una línea de subvención de concesión directa por importe de 195.599,81 euros, financiada con ajuste en el mismo capítulo y programa, minorando la dotación de la línea S8054, de concurrencia competitiva. Expediente número 22.002/18-092.

RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa al Col·lectiu Ovidi Montllor. Associació de Músics i Cantants del País Valencià, per a la promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a l’Associació Ruta del Vi de la DO Utiel-Requena, per a la promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana. 

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a l’Associació d’Amics del Corpus de la Ciutat de València, per a la promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana.

 

Subvencions a ONGD per a projectes d’educació per a la ciutadania global

L’últim DOGV va arreplegar la resolució d’ajudes concedides, denegades i excloses de la convocatòria 2018 a ONGD per a projectes o programes d’educació per a la ciutadania global en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Dels tres milions d’euros inicialment destinats a aquesta convocatòria, el total de sol·licituds concedides (42) suma 2.179.309,93 euros.

Les entitats beneficiàries podien presentar projectes de manera individual o juntament amb una altra/s entitat/s, segons la qual cosa aquests han sigut els programes o projectes que més finançament han obtingut:

TÍTOL DEL PROJECTE/PROGRAMA ENTITAT
SUBVENCIÓ
POR UNA CONVIVENCIA PACÍFICA E IGUALITARIA. PROGRAMA ESCUELAS SIN RACISMO, ESCUELAS PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO. ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ 100.000,00€
DIFUNDIENDO LAS EPISTEMOLOGÍAS DEL SUR GLOBAL EN LAS UNIVERSIDADES VALENCIANAS: UNA HERRAMIENTA PARA DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE FUNDACIÓN ALIANZA POR LOS DERECHOS, LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 99.440,00€
«LA SOSTENIBILITAT AL PLAT (FASE III). TEIXINT XARXES AL VOLTANT DELS MENJADORS ESCOLARS SOSTENIBLES» CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y AGRICULTURA INTERNACIONAL (CERAI) 98.781,21€
CIUDAD 11. EDUCACIÓN DE UNA CIUDADANÍA GLOBAL EN LA INFANCIA QUE EJERZA ACCIONES DE DIPLOMACIA HUMANITARIA CON LOS RESPONSABLES POLÍTICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN SU LOCALIDAD. FASE II CRUZ ROJA ESPAÑOLA – C.V. 92.200,00€
LA CAJA: ERRADICACIÓN DE PREJUICIOS Y PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL JUVENIL SOBRE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DESDE LA INNOVACIÓN SOCIAL JÓVENES HACIA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO – JOVESOLIDES 91.195,00€
TRANSFORMANDO NUESTRO MUNDO CAMBIEMOS LAS REGLAS DEL JUEGO CON LA ECONOMIA DEL BIÉN COMÚN FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA NOVES SENDES 89.275,53€
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA PARA LA APROPIACIÓN DE LOS ODS Y LA SALUD GLOBALCONSTRUCCIÓN COLECTIVA PARA LA APROPIACIÓN DE LOS ODS Y LA SALUD GLOBAL
MEDICUS MUNDIS MEDITERRANIA MMMED
87.400,00€
FARMACÉUTICOS MUNDI
ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES – ACOEC
ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI COMUNIDAD VALENCIANA (MCCV-ALICANTE)
EXTRAESCOLARES SOSTENIBLES: INTEGRACIÓN DE LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LA COMUNITAT VALENCIANA. FUNDACIÓN MUSOL 85.261,99€
DIME QUÉ QUIERES COMER: TRANSFORMAR LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESDE LA RED DE ESCUELAS POR UN MUNDO RURAL VIVO VETERINARIOS SIN FRONTERAS 84.087,12€
IMPULSANDO COMUNIDADES (CO) EDUCATI VAS TRANSFORMADORAS: PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO EN CICLOS FORMATIVOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA FUNDACIÓN INTEREDFUNDACIÓN INTERED 80.116,53€

Per a l’exercici anterior el finançament de la convocatòria era idèntica a la d’enguany (3 milions), però en aqueixa ocasió es van adjudicar 2,7 milions d’euros, és a dir, quasi 600.000 euros més que enguany.

En la primera resolució de l’exercici 2018, publicada el dia 31/10 —el 02/11 es va especificar la correcció d’errors— es donava un termini de 10 dies hàbils perquè les entitats beneficiàries presentaren l’acceptació a l’ajuda, sense la qual (dins del termini) quedarà exclosa.

Pots descarregar la base de dades utilitzada ací.

Documentació:

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 25 de octubre de 2018, del conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, de la convocatoria realizada mediante Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2018, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de educación para la ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2018/10126]

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2018, del conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, de la convocatoria realizada mediante Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2018, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de educación para la ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2018/9995]

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2018, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se amplía el plazo de resolución establecido en la Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2018, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de educación para la ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2018/7777]

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2018, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2018, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de educación para la ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2018/2001]

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2017, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2017, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de educación para la ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2017/5548]

RESOLUCIÓN del 31 de octubre de 2017, del conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, de la convocatoria realizada mediante Resolución de 19 de junio de 2017, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2017, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos y actividades de educación para la ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2017/9734]

Més de 50 entitats sense ànim de lucre reben 200.000 euros per a promoure l’educació intercultural i en valors

El DOGV d’ahir va publicar la resolució per la qual un total de 52 entitats privades sense ànim de lucre ha rebut ajudes per a promoure “l’educació intercultural i en valors” a través d’accions, programes i materials educatius innovadors a la Comunitat Valenciana. En total, s’han repartit 206.159,05 € dels 211.262,15 euros que es van assignar a la convocatòria. D’aquests, el 67% ha anat a parar a accions per a fomentar l’educació intercultural, el 29% a l’educació en valors i el 3,5% restant a materials innovadors. De les sol·licituds acceptades, aquestes han sigut les que més ajuda han obtingut:

BENEFICARI PROJECTE QUANTÍA TIPUS
FUND.INICIATIVA SOCIAL EDUCACIÓN Y FAMILIA PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA CONVIVENCIAOPORTUNIDADES Y LA CONVIVENCIA 18.002,40€
Educación intercultural
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO PROYECTO DE PROMOCIÓN EDUCATIVA INTERCULTURAL PROMOCIONA 2017-2018 16.877,25€
Educación intercultural
FUNDACIÓN AMIGÓ ANEM JUNTS ACTIVITATAS TRANSVERSALS 15.000,00€
Educación intercultural
ASOCIACIÓN ACOGIDA NIÑO Y MUJER AMAYA G AULA MULTICULTURAL DE MENORES Y COMEDOR INFANTILASOCIACIÓN 12.376,65€
Educación intercultural
APA INSTITUTO BACHILLERATO VIRGEN REMEDIO CONOCIENDO NUESTRAS CULTURAS 11.251,50€
Educación intercultural
ASOCIACIÓN JORDI EL MUSSOL MICE 2018 10.126,35€
Educación intercultural
ASOC BRUFOL JUNTS AL COLE. MEDIACIÓN ESCOLAR EN EL CABANYAL 9.050,00€
Educación intercultural
CLUB DE AJEDREZ CIUTAT VELLA DE VALENCIA XECBALL “JUEGO DEPORTIVO EDUCATIVO INNOVADOR QUE PROMUEVE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL” 7.045,00€
Educación intercultural
CENTRO INVESTIGACIÓN DEFENSA Y PROMOCIÓN ENS COMPLEMENTEM 6.711,00€
Educación intercultural
ASOCIACIÓN QUISQUEYA ONG DE ONDA SOM ÚNICS 6.561,88€
Educación intercultural

Pots descarregar la base de dades completa empleada ací.

Pel que fa a la comparativa amb l’any anterior, per al curs 2017/2018, la convocatòria especificava un global màxim de 138.893,42 euros per a la modalitat d’educació intercultural; el curs anterior la convocatòria que feia referència a aquest objecte van ser 143.660 euros. Per als programes d’educació en valors s’ha produït en canvi un lleu increment, ja que enguany es destinava un màxim de 59.868,73 euros i l’exercici anterior van ser 59.630,77 euros. Per a materials la quantia s’ha mantingut estable en ambdós exercicis, 12.500 euros.

 

Documents consultats:

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2018, del director general de Política Educativa, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a acciones, programas y materiales educativos innovadores que promuevan la educación intercultural y en valores, desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar 2017-2018. [2018/10005]

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2018, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se convocan subvenciones destinadas a acciones, programas y materiales educativos innovadores que promuevan la educación intercultural y en valores, desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar 2017-2018. [2018/5158]

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2017, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones destinadas a materiales educativos innovadores desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar 2016-2017. [2017/5097]

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2017, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones destinadas a acciones y programas educativos innovadores que promuevan la educación intercultural desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar 2016-2017. [2017/4580]

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2017, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones destinadas a acciones y programas transversales educativos e innovadores que promuevan la educación en valores desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar 2016-2017. [2017/5098]

L’Institut Valencià de la Cultura concedeix 5.500.000 euros a 57 projectes audiovisuals

La passada setmana el DOGV va publicar el llistat de projectes beneficiats de les ajudes per a la producció audiovisual de l’Institut Valencià de la Cultura. Les ajudes es van repartir entre un total de 57 projectes (15 d’animació, 19 documental i 23 de ficció) de 48 sol·licitants. L’import invertit van ser 5.500.000 euros (500.000 euros més que en la convocatòria anterior) dels quals 3.500.000 van ser per a la modalitat de ficció, 1.100.000 per a animació i 900.000 per a documental.

Els 20 sol·licitants que més finançament van obtenir van ser els següents:

SOLICITANT Animació Documental Ficció Total ajuda
SUICA PRODUCTIONS SL 28.302,00 € 521.698,00 € 550.000,00 €
TURANGA FILMS SL 502.500,00 € 502.500,00 €
WISE BLUE STUDIOS VALENCIA, SL 214.834,00 € 150.000,00 € 364.834,00 €
DESMESURA FILMS, S.L 350.000,00 € 350.000,00 €
TV ON, SL 300.000,00 € 35.200,00 € 335.200,00 €
ALAMAR CINEMA 161 AIE 300.000,00 € 300.000,00 €
VORAMAR FILMS, SL 297.500,00 € 297.500,00 €
BENIWOOD PRODUCCIONES, SL 289.988,65 € 289.988,65 €
THE FLY HUNTER S.L 269.480,00 € 269.480,00 €
PABLO PERIS LÓPEZ 199.500,00 € 199.500,00 €
WHEN LIGHTS ARE LOW, SLU 198.802,00 € 198.802,00 €
GAIA AUDIOVISUALS, SL 190.520,00 € 190.520,00 €
MONCORVO FILM, SL 186.420,00 € 186.420,00 €
MEDITERRANEO MEDIA
ENTERTAINMENT SL
90.000,00 € 30.000,00 € 120.000,00 €
ENDORA PRODUCCIONES S.L 90.000,00 € 90.000,00 €
QUATRE FILMS AUDIOVISUALES, SL 72.000,00 € 15.000,00 € 87.000,00 €
NADIE ES PERFECTO PRODUCCIONES
CINEMATOGRÁFICAS S.L
80.000,00 € 80.000,00 €
JAVIER POLO GANDÍA 72.000,00 € 72.000,00 €
DACSA PRODUCCIONS 72.000,00 € 72.000,00 €
AMUNTESPORT S.L 72.000,00 € 72.000,00 €

En particular, han obtingut més quantitat aquests projectes: Jaume I, la conquesta de València (Demesura Films, S.L.) amb 350.000 euros i Vivir dos veces (Alamar cinema 161 AIE), La boda de Rosa (Turanga Films) i El diari de Bita i Cora –  temporada (TV ON), amb 300.000 euros cadascuna, en tots els casos repartits per anualitats i estant les tres primeres integrades en la modalitat de ficció i l’última en la d’animació.

Pots consultar la base de dades utilitzada amb tots els beneficiaris en aquest enllaç.

Documentació:

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 de octubre de 2018, del presidente del Institut Valencià de Cultura, para la concesión de ayudas para la producción audiovisual. [2018/9592]

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2018, del presidente del Institut Valencià de Cultura, de concesión de ayudas para la producción audiovisual. [2018/9542]

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2018, del presidente del Institut Valencià de Cultura, por la que se convoca la concesión de ayudas para la producción audiovisual. [2018/4314]

Convocatorias anteriores

La Generalitat repartix 2,5 milions a 86 associacions per a millorar la qualitat de vida de pacients

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat hui el repartiment dels dos milions i mitjà d’euros de les ajudes destinades a finançar programes d’associacions o entitats sense ànim de lucre la fi del qual siga la millora de la qualitat de vida dels pacients. La convocatòria d’enguany es va dotar un pressupost total de 2.500.000 euros, dels quals quasi un 91% s’ha destinat a associacions sense ànim de lucre de pacients o dels seus familiars, mentre que el 9% restant ha anat a parar a entitats de voluntariat sanitari.

De les 86 entitats beneficiàries, les 20 que més quantia han rebut han sigut les següents:

Entitat Concedit 2018
Federació Valenciana d’Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer 350.000,00
Fed. de Asociaciones de Discapacitados Físicos de la Provincia de Alicante 274.614,76
Fed. de Asociaciones de Discapacitados Físicos de la Provincia de Valencia 232.286,36
Fundación FESORD CV 114.561,70
Junta Asociada Provincial Valencia de la Asociación Española contra el Cáncer 113.389,01
Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la CV 103.625,17
Coordinadora de Asociaciones de VIH y sida de la CV 81.300,68
Cruz Roja Española en la Comunidad Valenciana 77.192,46
Asociación PAYASOSPITAL 66.600,00
Asociación para la lucha contra las enfermedades del riñón (ALCER-TURIA) 64.014,87
Asociación daño cerebral sobrevenido ATENEO Castellón 59.887,25
Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales 59.612,93
Federación Española de Enfermedades Raras 48.898,18
Asoc. para el soporte y ayuda en el tratamiento del cáncer y otras enfer. graves 35.345,36
Fundació Mira’m 33.417,30
Asociación Daño Cerebral Sobrevenido 31.559,15
Asociación para la lucha contra la Leucemia de la Comunidad Valenciana 30.641,23
Asociación de Sordociegos de España en Comunidad Valenciana 29.528,33
Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama de Elche y Comarcas 29.380,66
Asociación Síndrome de Down de Valencia 29.170,19

L’increment del pressupost dirigit a aquestes ajudes pel que fa a l’any anterior és d’un milió d’euros. En 2017 la Generalitat va invertir 1.500.000 euros en aquesta convocatòria, quantia idèntica a la de l’any anterior, 2016.

Pots consultar el llistat complet de beneficiaris ací.

Convocatòria: https://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/17/pdf/2018_3710.pdf

Resolució 2018: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/10/pdf/2018_9296.pdf

Resolució 2017: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/19/pdf/2017_9132.pdf

Resolució 2016: http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/07/pdf/2016_7768.pdf

 

[Dataset] Qué medios se repartieron los casi tres millones para el fomento del valenciano

El pasado mes de enero el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) hacía público el reparto de los 2.850.000 euros destinados a medios de comunicación para fomentar el valenciano, 550.000 más que la anterior convocatoria. En esta convocatoria el 64% del importe global se ha destinado a la prensa digital e impresa, un 23% ha ido a parar a la radio y menos del 15% ha terminado en la televisión.

fomento valenciano

A nivel general, los medios de comunicación que más importe han recibido en esta convocatoria son los siguientes:

MEDIOS MAS SUBVENCIONADOS GVA FOMENTO

En cuanto a las empresas más beneficiadas por modalidades, las quince que han obtenido más importe en cada una de ellas han sido:

  1. Prensa escrita (900.000 euros para 40 empresas)
PREMSA ESCRITA / PRENSA ESCRITA IMPORT / IMPORTE
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, SA 77.463,56
SUPERDEPORTE EMPRESA EDITORIAL S.A. 67.135,08
PROMOCIONES Y EDICIONES CULTURALES SA 50.494,77
MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUÍ, SL 47.041,42
EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, SAU 46.698,10
EDITORA DE MEDIOS DE VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLÓN, S.A. 36.637,40
EDICIONS DEL PAÍS VALENCIÀ, SA (EL TEMPS) 32.515,57
COMUNICACIÓN Y MEDIOS DE LEVANTE 31.427,26
SETMANARI SETABENSE SL 30.851,54
MARINA ALTA PERIÒDIC S.L. 29.378,78
COMUNICACIONS DELS PORTS, SA 27.049,12
PROYECTOS DE COMUNICACIÓN ONTINYENT, SL 24.011,79
NOUS TRACTES, SL (NOU HORTA) 23.877,90
SANTIAGO SEMPERE GONZALEZ – PERIÒDIC EL GRATIS 23.717,24
SERVICIOS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA Y DE NOTICIAS SSENA SA 22.569,63

 

2. Prensa digital (total: 900.000 euros para 73 empresas)

PREMSA DIGITAL/PRENSA DIGITAL IMPORT / IMPORTE
EDICIONS LA VEU DEL PAÍS VALENCIÀ, S.COOP.V 33.304,02
EDITORIAL DIGITAL 2014,S.L. 29.010,18
EL DIARIO CV, SOCIEDAD LIMITADA 24.434,84
CATMEDIA GLOBAL, S.L. 24.085,94
TIRABOL PRODUCCIONS, SL 23.193,86
EDICIONS DEL PAÍS VALENCIÀ, SA (EL TEMPS.CAT) 23.090,78
SUPERDEPORTE EMPRESA EDITORIAL S.A. 22.904,83
SERVEIS DE COMUNICACIÓ GLOBAL AQUITÀNIA, S.L 22.307,34
PARTAL MARESMA I ASSOCIATS, SL (VILAWEB) 21.885,49
EDICIONS DIGITALS DEL CAMP, S.L. 21.508,85
VA DE BO EDITORIAL VALENCIANA, S.L. 21.092,54
EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, SAU 17.869,19
RADIO DIFUSION TORRE SL (P. digital) 17.668,97
COMARQUES CENTRALS TELEVISIO, SL 16.784,83
EDICIONES LA MARINA PLAZA S.L. 16.707,52

 

3. Radio  (650.000 euros para 18 empresas)

RÀDIO / RADIO IMPORT / IMPORTE
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, SL 90.122,44
RADIO POPULAR, SA CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS 80.509,38
G.M.PUBLICIDAD, SL 59.480,82
CANAL MAESTRAT SL (RÀDIO LA VALL D’UIXÓ) 50.318,36
COMUNICACIONS DELS PORTS, SA 40.867,53
CANAL MAESTRAT SL (SER  MAESTRAT) 40.236,67
UNIPREX, SAU (EUROPA FM) 39.653,87
UNIPREX, SAU (ONDA CERO RADIO) 39.653,87
AMUNT ONES, S.L. 37.502,95
RADIO ONE FM, S.L. (REMEMBER FM) 35.273,92
INTERVALENCIA, SA 25.234,28
RADIO ONE FM, S.L. (ES RADIO VALENCIA) 22.877,58
RADIO CV INNOVACIONES EN COMUNICACIÓN SL 19.226,12
CANAL MAESTRAT SL (40P MAESTRAT) 15.818,87
RADIO CASTELLON, SA 15.735,38

 

4. Televisión (400.000 euros para 26 empresas)

TELEVISIÓ / TELEVISIÓN IMPORT / IMPORTE
RIBERA TELEVISIÓ, SL (RIBERA TV) 32.762,72
TELEVISION POPULAR DEL MEDITERRANEO, SA 28.394,35
TV CS RETRANSMISIONES, SL (CASTELLÓN TV – CASTELLÓN) 26.210,17
TV CS RETRANSMISIONES, SL (CASTELLÓN TV – MORELLA ELS PORTS) 25.511,23
RIBERA TELEVISIÓ, SL (VALÈNCIA TV) 24.861,22
TV CS RETRANSMISIONES, SL (CASTELLÓN TV – VINARÒS) 24.462,83
RIBERA TELEVISIÓ, SL (HORTA TV) 21.590,19
COMUNICACIONS DELS PORTS, SA 18.128,70
FRANCISCO JESÚS CANALES HIDALGO 17.868,35
CARBE PRODUCCIONS SL 17.822,92
RADIO DIFUSION TORRE SL 17.822,92
CANAL 24 TELECOMUNICACIONES, S.L. 16.484,45
CANAL 37 TELEVISION MARINA ALTA SL (TV D’ALCOI) 14.834,96
COMARQUES CENTRALS TELEVISIO, SL 14.343,52
PRIME TV ALICANTINA 13.105,09

 

DATASET DESCARGABLE EN FORMATO .XLS AQUÍ

 

Documentos consultados:

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la que se conceden ayudas económicas para el fomento del valenciano destinadas a medios de comunicación social: empresas de televisión, radio y prensa escrita y digital. [2017/11722]

La Generalitat destinó casi 350.000 euros en subvenciones para la recuperación de la memoria histórica en 2017

El pasado 13 de febrero el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicó el listado de ayudas minoradas, proyectos no ejecutados y renuncias en el marco de las subvenciones para proyectos de recuperación de la memoria histórica. Estas ayudas, convocadas desde 2016, sufrieron un importante incremento en el importe global de las tres modalidades después de que en la primera edición algunos de los solicitantes no recibieran cuantía alguna por un insuficiente presupuesto destinado a ellas, tal y como puede observarse en los motivos de exclusión especificados en la resolución de ayudas a entidades locales de 2016.

En la convocatoria de 2016 se presupuestaba un total de 80.000 euros para entidades locales (ayuntamientos y mancomunidades), que, tras minorizaciones y no ejecución de proyectos subvencionados, se convirtieron en un total de 64.620,15 euros. En el caso de las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, finalmente se destinaron un total de 27.310,51 euros (de los 30.000 disponibles) y, para las universidades, el reparto concluyó con 43.591,15 euros (el importe global máximo era 50.000 euros).

En la convocatoria de 2017, en cambio, los importes se triplicaron.  Para mancomunidades y ayuntamientos el importe global máximo ascendió a 240.000 euros, las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro podían optar a 90.000 y en el caso de las universidades la cifra ascendió a 150.000 euros. Algunos importes descendieron según recoge el DOGV en varias resoluciones publicadas el 13 de febrero. De esta forma, restando al importe que inicialmente se destinó en cada una de las líneas las ayudas dejadas sin efecto o reducidas, el reparto quedaría de la siguiente manera:

1. Entidades locales (ayuntamientos y mancomunidades)

Es el colectivo en el que más dinero se ha invertido. La cuantía final ascendería a 176.087,91 euros entre todos los proyectos participantes, entre los cuales los más beneficiados fueron:

Ayuntamiento Proyecto Cantidad otorgada Importe final
Ayuntamiento de Orihuela VI Edición de los murales de San Isidro 15.000,00 15.000,00
Ajuntament de Paiporta Setmana de la memòria històrica, recuperació de la memòria oral i projectes d’investigació 15.000,00 15.000,00
Ajuntament de Portell de Morella Maquis i masouers als Ports 12.750,00 11.282,52
Ayuntamiento de Vila-Real Proyecto «El exilio y la acogida de refugiados durante la guerra» 15.000,00 12.248,75
Ajuntament de Serra Projecte «El Camp de concentració de Portaceli» 15.000,00 12.421,09
Ajuntament d’Oliva Projecte «Els camins de la Memòria» 12.750,00 0 (no acredita)
Ajuntament de Riba-Roja de Túria III Jornades de Patrimoni Bèl·lic de la Línia Puig-Els Cara-Sols: Patrimoni i memòria històrica de la Immediata 13.300,00 9.602,42

2. Entidades sin ánimo de lucro y asociaciones

En 2017 el importe final destinado fue de 39.857,04 euros de los 90.000 que se especificaban en la convocatoria.  Consiguieron subvención 12 proyectos de los 20 presentados. Inicialmente se repartieron 48.753,28, pero hubo una renuncia (de 5.000 euros, el máximo que destinaban a los solicitantes en cada convocatoria) y la suma total de las ayudas minoradas es de casi 4.000 euros.

3. Universidades

La cuantía global destinada a universidades en 2017 ascendía a 150.000 euros, de los que inicialmente se repartieron 140.991 euros (143.491 teniendo en cuenta la corrección de errores que afectaba a la Universidad de Alicante). Tras los ajustes, finalmente se han subvencionado proyectos universitarios por un total de 126.315 euros, repartidos de la siguiente manera:

Beneficiario Proyecto Subvención concedida Importe a pagar tras minoración
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE Proyecto «Justicia y memoria histórica en el País Valencià» 29.937,00 29.050,00
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ Trabajos de investigación y publicación MH UJ 2017I. 30.000,00 28.891,86
UNIVERSIDAD DE ALICANTE Seminario Internacional de historia y poética de la Memoria. Proyectos investigadores 27.904,00 26.803,61
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL Proyecto de recuperación de fuentes históricas sobre la Guerra Civil, el exilio y la represión franquista en la provincia de Valencia 29.950,00 26.104,52
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU Congreso «El derecho de los accesos a los medios» 23.200,00 15.464,61
Total 140.991,00 126.314,60

Documentos consultados

Subvenciones 2016

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2016, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se conceden y se da publicidad a las subvenciones para la realización de proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la memoria histórica, en aras a la promoción de la convivencia democrática, desarrolladas por ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2016, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se conceden y se da publicidad a las subvenciones para la realización de proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la memoria histórica, en aras a la promoción de la convivencia democrática, desarrolladas por entidades y asociaciones sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2016, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se conceden y se da publicidad a las subvenciones para la realización de proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la memoria histórica, en aras a la promoción de la convivencia democrática, y proyectos e iniciativas que promuevan el desarrollo de derechos y libertades fundamentales, desarrolladas por las Universidades de la Comunitat Valenciana

 

Convocatoria 2017

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2017, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se convocan, para el año 2017, subvenciones para la realización de proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la memoria histórica, en aras a la promoción de la convivencia democrática, desarrolladas por ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2017, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se convocan, para el año 2017, subvenciones para la realización de proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la memoria histórica, en aras a la promoción de la convivencia democrá- tica, desarrolladas por entidades y asociaciones sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2017, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se convocan, para el año 2017, subvenciones para la realización de proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la memoria histórica, en aras a la promoción de la convivencia democrá- tica, y proyectos e iniciativas que promuevan el desarrollo de derechos y libertades fundamentales, desarrolladas por las Universidades de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2017, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democrá- ticas y Libertades Públicas, por la que se conceden y se da publicidad a las subvenciones para la realización de proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la memoria histórica, en aras a la promoción de la convivencia democrática, y proyectos e iniciativas que promuevan el desarrollo de derechos y libertades fundamentales, desarrolladas por las universidades de la Comunitat Valenciana

Bases reguladoras

ORDEN 21/2016, de 19 de julio, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la memoria histórica que favorezcan la convivencia democrática, y a proyectos e iniciativas que promuevan el desarrollo de derechos y libertades fundamentales.

Otros textos

LEY 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana.

Resolución de 1 de febrero de 2016, del director general de Reformas Democráticas, por la cual se somete al trámite de información pública el proyecto de orden de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la memoria histórica que favorezcan la convivencia democrática, y a proyectos e iniciativas que promuevan el desarrollo de derechos y libertades fundamentales

DECRETO 177/2016, de 2 de diciembre, del Consell, por el que se crea y regula la Comisión Interdepartamental para la Recuperación de la Memoria Democrática.

© 2018 Què diu el Diari

Theme by Anders NorenUp ↑