Resolució de les subvencions d’inclusió social de persones amb problemes de salut mental greus

El passat dimarts es va publicar en el DOGV la resolució de subvencions destinades a finançar programes orientats a la inclusió social i a la participació en la comunitat de persones adultes amb problemes de salut mental greu a la Comunitat Valenciana. Es van destinar a la convocatòria un total de 900.000 euros —la mateixa quantitat que l’any anterior—, que van ser repartits íntegrament.

De les 39 entitats sense ànim de lucre beneficiades, les deu que més puntuació van obtenir amb els seus programes van ser les següents:

DENOMINACIÓ ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
ASIEM 52.538,64
FEAFES 51.494,83
ASFEME 47.667,50
ADIEM ALICANTE 46.971,63
AIEM ALICANTE 44.188,13
ASOC. AMBIT 42.448,43
ASOC. ALBERO ARTESANOS 34.793,80
FUND.SAN FRANCISCO DE BORJA PARA PE 29.922,67
FUND. MANANTIAL 29.226,79
AFEM RB 28.878,85

 

Pots descarregar la base de dades completa en format reutilitzable ací.

Documents consultats:

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2018, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se conceden y se da publicidad a las subvenciones establecidas en la Resolución de 6 de junio de 2018, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar programas orientados a la inclusión social y su participación en la comunidad de las personas adultas con problemas de salud mental grave en la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2018. [2018/10492]

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2018, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar programas orientados a la inclusión social y su participación en la comunidad de las personas adultas con problemas de salud mental grave, en la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2018. [2018/6019]

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2017, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar programas orientados a la inclusión social y su participación en la comunidad de las personas adultas con problemas de salud mental grave, en la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2017. [2017/6619]

Ajudes de suport a l’economia social a Castelló de la Plana

Dins de la línia de subvencions a l’emprenedoria “Projecte CastellóCrea“, destinades a fomentar l’acord territorial en matèria d’ocupació i desenvolupament local, es convoquen ajudes a cooperatives, mutualitats, fundacions i associacions que duguen a terme activitat econòmica, societats laborals, empreses d’inserció i centres especials d’ocupació el domicili fiscal de la qual o social, o el centre de la qual de treball estiga situat en la ciutat de Castelló de la Plana per a fomentar el desenvolupament socioeconòmic del municipi i promoure l’activitat econòmica al respatler a l’economia social.

El termini de sol·licituds és de deu dies hàbils a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria d’aquestes subvencions en el BOP de Castelló (17/11/2018), açò és, fins al dia 30 de novembre. La quantia total és de 150.000 euros, i cada sol·licitud pot aconseguir un màxim de 18.000 amb els quals es podran finançar aquelles despeses definides com a subvencionables en la convocatòria, que s’executen durant el període comprés entre l’1 de gener de 2018 i el 30 de juny de 2019.

Bases reguladores disponibles en el BOP de la Diputació de Castelló del 13/11/2018 (epígraf Ajuntament Castelló de la Plana).

Subvencions directes publicades al DOGV el mes d’Octubre

Durant el passat mes d’octubre el DOGV va fer públiques un total de quatre resolucions que fan referència a subvencions concedides de manera directa, és a dir, que no han seguit el règim general de concurrència competitiva. Aquesta modalitat està arreplegada en les diferents normatives que regulen les subvencions, entre elles la LLEI 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. Dins dels continguts de seguiment de les polítiques públiques de foment, a principis de cada mes recopilarem en Què diu el Diari les subvencions directes que s’hagen publicat en el DOGV el mes anterior.

En les ocasions ací recollides, les diferents concessions fan referència al següent suposat de la llei: “[Es podran concedir de forma directa] Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s’acrediten raons d’interés públic, social o econòmic o humanitari, o unes altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública”. En els textos complets estan desglossades aquestes raons en cada cas:

  1. Subvencions davant el desastre provocat per l’erupció del Volcà de Foc a Guatemala. Es van destinar —prèvia modificació en el capítol pressupostari corresponent— un total de 195.599,81 euros per a la concessió d’ajudes directes amb els quals finançar projectes per a actuacions d’emergència. Aquesta quantia estava repartida entre quatre beneficiaris (Fundació UNICEF, Associació per la Pau i el Desenvolupament, Fundació Promoció Social de la Cultura i Solidaritat Internacional del País Valencià) que van obtenir 50.000 euros aproximadament cadascun per a diferents accions. [02/10/2018]
  2. Subvenció de caràcter excepcional al Col·lectiu Ovidi Montllor. Associació de Músics i Cantants del País Valencià, per a la celebració dels Premis Ovidi 2018: 50 Anys de la Fera Ferotge, tretzena edició que es va celebrar en la ciutat de València. Es va estimar la quantitat a subvencionar en un màxim de 16.800 euros. [17/10/2018]
  3. Subvenció a l’Associació Ruta del Vi de la DO Utiel-Requena per a “consolidar diverses rutes, de caràcter obert, que puguen permetre donar a conéixer els actius culturals i naturals” de la zona Utiel-Requena amb el projecte comú de dinamització econòmica de la comarca. En aquest cas es va estimar la quantitat a subvencionar en un màxim de 10.200 euros. [25/10/201]
  4. Subvenció a l’Associació d’Amics del Corpus de la Ciutat de València per a la celebració del projecte Danses del Corpus, amb l’edició del lliure-CD Les danses dels infantillos del Corpus. En aquest cas es va estimar la quantitat a subvencionar en un màxim de 17.800 euros. [29/10/2018]

Documentos consultados:

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2018, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se autorizan modificaciones en anexo de transferencias y subvenciones corrientes del programa 134.10, Cooperación internacional al desarrollo, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, para la inclusión de una línea de subvención de concesión directa por importe de 195.599,81 euros, financiada con ajuste en el mismo capítulo y programa, minorando la dotación de la línea S8054, de concurrencia competitiva. Expediente número 22.002/18-092.

RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa al Col·lectiu Ovidi Montllor. Associació de Músics i Cantants del País Valencià, per a la promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a l’Associació Ruta del Vi de la DO Utiel-Requena, per a la promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana. 

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a l’Associació d’Amics del Corpus de la Ciutat de València, per a la promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana.

 

Subvencions a ONGD per a projectes d’educació per a la ciutadania global

L’últim DOGV va arreplegar la resolució d’ajudes concedides, denegades i excloses de la convocatòria 2018 a ONGD per a projectes o programes d’educació per a la ciutadania global en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Dels tres milions d’euros inicialment destinats a aquesta convocatòria, el total de sol·licituds concedides (42) suma 2.179.309,93 euros.

Les entitats beneficiàries podien presentar projectes de manera individual o juntament amb una altra/s entitat/s, segons la qual cosa aquests han sigut els programes o projectes que més finançament han obtingut:

TÍTOL DEL PROJECTE/PROGRAMA ENTITAT
SUBVENCIÓ
POR UNA CONVIVENCIA PACÍFICA E IGUALITARIA. PROGRAMA ESCUELAS SIN RACISMO, ESCUELAS PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO. ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ 100.000,00€
DIFUNDIENDO LAS EPISTEMOLOGÍAS DEL SUR GLOBAL EN LAS UNIVERSIDADES VALENCIANAS: UNA HERRAMIENTA PARA DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE FUNDACIÓN ALIANZA POR LOS DERECHOS, LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 99.440,00€
«LA SOSTENIBILITAT AL PLAT (FASE III). TEIXINT XARXES AL VOLTANT DELS MENJADORS ESCOLARS SOSTENIBLES» CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y AGRICULTURA INTERNACIONAL (CERAI) 98.781,21€
CIUDAD 11. EDUCACIÓN DE UNA CIUDADANÍA GLOBAL EN LA INFANCIA QUE EJERZA ACCIONES DE DIPLOMACIA HUMANITARIA CON LOS RESPONSABLES POLÍTICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN SU LOCALIDAD. FASE II CRUZ ROJA ESPAÑOLA – C.V. 92.200,00€
LA CAJA: ERRADICACIÓN DE PREJUICIOS Y PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL JUVENIL SOBRE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DESDE LA INNOVACIÓN SOCIAL JÓVENES HACIA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO – JOVESOLIDES 91.195,00€
TRANSFORMANDO NUESTRO MUNDO CAMBIEMOS LAS REGLAS DEL JUEGO CON LA ECONOMIA DEL BIÉN COMÚN FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA NOVES SENDES 89.275,53€
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA PARA LA APROPIACIÓN DE LOS ODS Y LA SALUD GLOBALCONSTRUCCIÓN COLECTIVA PARA LA APROPIACIÓN DE LOS ODS Y LA SALUD GLOBAL
MEDICUS MUNDIS MEDITERRANIA MMMED
87.400,00€
FARMACÉUTICOS MUNDI
ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES – ACOEC
ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI COMUNIDAD VALENCIANA (MCCV-ALICANTE)
EXTRAESCOLARES SOSTENIBLES: INTEGRACIÓN DE LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LA COMUNITAT VALENCIANA. FUNDACIÓN MUSOL 85.261,99€
DIME QUÉ QUIERES COMER: TRANSFORMAR LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESDE LA RED DE ESCUELAS POR UN MUNDO RURAL VIVO VETERINARIOS SIN FRONTERAS 84.087,12€
IMPULSANDO COMUNIDADES (CO) EDUCATI VAS TRANSFORMADORAS: PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO EN CICLOS FORMATIVOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA FUNDACIÓN INTEREDFUNDACIÓN INTERED 80.116,53€

Per a l’exercici anterior el finançament de la convocatòria era idèntica a la d’enguany (3 milions), però en aqueixa ocasió es van adjudicar 2,7 milions d’euros, és a dir, quasi 600.000 euros més que enguany.

En la primera resolució de l’exercici 2018, publicada el dia 31/10 —el 02/11 es va especificar la correcció d’errors— es donava un termini de 10 dies hàbils perquè les entitats beneficiàries presentaren l’acceptació a l’ajuda, sense la qual (dins del termini) quedarà exclosa.

Pots descarregar la base de dades utilitzada ací.

Documentació:

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 25 de octubre de 2018, del conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, de la convocatoria realizada mediante Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2018, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de educación para la ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2018/10126]

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2018, del conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, de la convocatoria realizada mediante Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2018, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de educación para la ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2018/9995]

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2018, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se amplía el plazo de resolución establecido en la Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2018, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de educación para la ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2018/7777]

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2018, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2018, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de educación para la ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2018/2001]

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2017, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2017, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de educación para la ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2017/5548]

RESOLUCIÓN del 31 de octubre de 2017, del conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, de la convocatoria realizada mediante Resolución de 19 de junio de 2017, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2017, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos y actividades de educación para la ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2017/9734]

Ajudes destinades al foment de la economia social

El DOGV va publicar ahir la resolució d’ajudes destinades a cobrir despeses generals i de funcionament d’entitats associatives o representatives de la economia social de la Comunitat Valenciana. Es poden sol·licitar fins al 15 de novembre.

Entre els criteris de valoració, es tindrà en compte el nombre i localització de les empreses destinatàries de l’activitat de —i el seu percentatge d’afiliació a— la beneficiària (màxim 25 de 85 punts); àmbit territorial d’actuació de la sol·licitant i recursos de la mateixa (màxim 35 punts); i “transcendència social o sostenible” de l’activitat realitzada (màxim 25 punts). El finançament per a l’exercici 2018 d’aquestes ajudes és de 28.000 euros, segons el text de la convocatòria.

La resta d’informació, com la documentació que cal presentar, els requisits tècnics i l’enllaç per a fer-ho de manera telemàtica es pot trobar en aquest enllaç.

Documents consultats:

RESOLUCIÓN de 22 de octubre 2018, del director general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, por la que se efectúa la convocatoria, para el ejercicio 2018, de las ayudas reguladas en el artículo 15, ayudas para gastos generales y de funcionamiento, de la Orden 25/2016, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la promoción, fomento y difusión de la economía social en la Comunitat Valenciana.

Extracto de la Resolución de 22 de octubre 2018, del director general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2018, de las ayudas reguladas en el artículo 15, ayudas para gastos generales y de funcionamiento, de la Orden 25/2016, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la promoción, fomento y difusión de la economía social en la Comunitat Valenciana.

ORDEN 25/2016, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la promoción, fomento y difusión de la economía social en la Comunitat Valenciana.

Més de 50 entitats sense ànim de lucre reben 200.000 euros per a promoure l’educació intercultural i en valors

El DOGV d’ahir va publicar la resolució per la qual un total de 52 entitats privades sense ànim de lucre ha rebut ajudes per a promoure “l’educació intercultural i en valors” a través d’accions, programes i materials educatius innovadors a la Comunitat Valenciana. En total, s’han repartit 206.159,05 € dels 211.262,15 euros que es van assignar a la convocatòria. D’aquests, el 67% ha anat a parar a accions per a fomentar l’educació intercultural, el 29% a l’educació en valors i el 3,5% restant a materials innovadors. De les sol·licituds acceptades, aquestes han sigut les que més ajuda han obtingut:

BENEFICARI PROJECTE QUANTÍA TIPUS
FUND.INICIATIVA SOCIAL EDUCACIÓN Y FAMILIA PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA CONVIVENCIAOPORTUNIDADES Y LA CONVIVENCIA 18.002,40€
Educación intercultural
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO PROYECTO DE PROMOCIÓN EDUCATIVA INTERCULTURAL PROMOCIONA 2017-2018 16.877,25€
Educación intercultural
FUNDACIÓN AMIGÓ ANEM JUNTS ACTIVITATAS TRANSVERSALS 15.000,00€
Educación intercultural
ASOCIACIÓN ACOGIDA NIÑO Y MUJER AMAYA G AULA MULTICULTURAL DE MENORES Y COMEDOR INFANTILASOCIACIÓN 12.376,65€
Educación intercultural
APA INSTITUTO BACHILLERATO VIRGEN REMEDIO CONOCIENDO NUESTRAS CULTURAS 11.251,50€
Educación intercultural
ASOCIACIÓN JORDI EL MUSSOL MICE 2018 10.126,35€
Educación intercultural
ASOC BRUFOL JUNTS AL COLE. MEDIACIÓN ESCOLAR EN EL CABANYAL 9.050,00€
Educación intercultural
CLUB DE AJEDREZ CIUTAT VELLA DE VALENCIA XECBALL “JUEGO DEPORTIVO EDUCATIVO INNOVADOR QUE PROMUEVE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL” 7.045,00€
Educación intercultural
CENTRO INVESTIGACIÓN DEFENSA Y PROMOCIÓN ENS COMPLEMENTEM 6.711,00€
Educación intercultural
ASOCIACIÓN QUISQUEYA ONG DE ONDA SOM ÚNICS 6.561,88€
Educación intercultural

Pots descarregar la base de dades completa empleada ací.

Pel que fa a la comparativa amb l’any anterior, per al curs 2017/2018, la convocatòria especificava un global màxim de 138.893,42 euros per a la modalitat d’educació intercultural; el curs anterior la convocatòria que feia referència a aquest objecte van ser 143.660 euros. Per als programes d’educació en valors s’ha produït en canvi un lleu increment, ja que enguany es destinava un màxim de 59.868,73 euros i l’exercici anterior van ser 59.630,77 euros. Per a materials la quantia s’ha mantingut estable en ambdós exercicis, 12.500 euros.

 

Documents consultats:

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2018, del director general de Política Educativa, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a acciones, programas y materiales educativos innovadores que promuevan la educación intercultural y en valores, desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar 2017-2018. [2018/10005]

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2018, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se convocan subvenciones destinadas a acciones, programas y materiales educativos innovadores que promuevan la educación intercultural y en valores, desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar 2017-2018. [2018/5158]

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2017, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones destinadas a materiales educativos innovadores desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar 2016-2017. [2017/5097]

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2017, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones destinadas a acciones y programas educativos innovadores que promuevan la educación intercultural desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar 2016-2017. [2017/4580]

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2017, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones destinadas a acciones y programas transversales educativos e innovadores que promuevan la educación en valores desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar 2016-2017. [2017/5098]

L’Institut Valencià de la Cultura concedeix 5.500.000 euros a 57 projectes audiovisuals

La passada setmana el DOGV va publicar el llistat de projectes beneficiats de les ajudes per a la producció audiovisual de l’Institut Valencià de la Cultura. Les ajudes es van repartir entre un total de 57 projectes (15 d’animació, 19 documental i 23 de ficció) de 48 sol·licitants. L’import invertit van ser 5.500.000 euros (500.000 euros més que en la convocatòria anterior) dels quals 3.500.000 van ser per a la modalitat de ficció, 1.100.000 per a animació i 900.000 per a documental.

Els 20 sol·licitants que més finançament van obtenir van ser els següents:

SOLICITANT Animació Documental Ficció Total ajuda
SUICA PRODUCTIONS SL 28.302,00 € 521.698,00 € 550.000,00 €
TURANGA FILMS SL 502.500,00 € 502.500,00 €
WISE BLUE STUDIOS VALENCIA, SL 214.834,00 € 150.000,00 € 364.834,00 €
DESMESURA FILMS, S.L 350.000,00 € 350.000,00 €
TV ON, SL 300.000,00 € 35.200,00 € 335.200,00 €
ALAMAR CINEMA 161 AIE 300.000,00 € 300.000,00 €
VORAMAR FILMS, SL 297.500,00 € 297.500,00 €
BENIWOOD PRODUCCIONES, SL 289.988,65 € 289.988,65 €
THE FLY HUNTER S.L 269.480,00 € 269.480,00 €
PABLO PERIS LÓPEZ 199.500,00 € 199.500,00 €
WHEN LIGHTS ARE LOW, SLU 198.802,00 € 198.802,00 €
GAIA AUDIOVISUALS, SL 190.520,00 € 190.520,00 €
MONCORVO FILM, SL 186.420,00 € 186.420,00 €
MEDITERRANEO MEDIA
ENTERTAINMENT SL
90.000,00 € 30.000,00 € 120.000,00 €
ENDORA PRODUCCIONES S.L 90.000,00 € 90.000,00 €
QUATRE FILMS AUDIOVISUALES, SL 72.000,00 € 15.000,00 € 87.000,00 €
NADIE ES PERFECTO PRODUCCIONES
CINEMATOGRÁFICAS S.L
80.000,00 € 80.000,00 €
JAVIER POLO GANDÍA 72.000,00 € 72.000,00 €
DACSA PRODUCCIONS 72.000,00 € 72.000,00 €
AMUNTESPORT S.L 72.000,00 € 72.000,00 €

En particular, han obtingut més quantitat aquests projectes: Jaume I, la conquesta de València (Demesura Films, S.L.) amb 350.000 euros i Vivir dos veces (Alamar cinema 161 AIE), La boda de Rosa (Turanga Films) i El diari de Bita i Cora –  temporada (TV ON), amb 300.000 euros cadascuna, en tots els casos repartits per anualitats i estant les tres primeres integrades en la modalitat de ficció i l’última en la d’animació.

Pots consultar la base de dades utilitzada amb tots els beneficiaris en aquest enllaç.

Documentació:

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 de octubre de 2018, del presidente del Institut Valencià de Cultura, para la concesión de ayudas para la producción audiovisual. [2018/9592]

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2018, del presidente del Institut Valencià de Cultura, de concesión de ayudas para la producción audiovisual. [2018/9542]

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2018, del presidente del Institut Valencià de Cultura, por la que se convoca la concesión de ayudas para la producción audiovisual. [2018/4314]

Convocatorias anteriores

Subvencions al tercer sector per a atendre finalitats d’interés social

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la convocatòria de subvencions per a programes d’interés general amb els quals atendre a finalitats de caràcter social amb càrrec al tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF a la Comunitat Valenciana. Poden ser beneficiàries les entitats que tinguen la consideració d’entitats del tercer sector col·laboradores amb les administracions públiques, la Creu Roja Espanyola i les entitats o organitzacions no governamentals que complisquen els requisits arreplegats en l’article 3 de l’ordre reguladora. El termini de sol·licitud finalitza el 7 de novembre.

Els programes als quals es dediquen aquestes ajudes han d’estar destinats a cobrir les necessitats específiques d’assistència social dirigides a l’atenció de les persones en situació de pobresa i exclusió social o que es troben en altres situacions d’especial vulnerabilitat a la Comunitat Valenciana. Existeixen 15 eixos de treball a subvencionar, dins dels quals s’integren diverses finalitats (consultables en l’article segon de la convocatòria): en infància i famílies, joves, Igualtat de gènere i promoció dels drets de les dones, persones majors, persones amb diversitat funcional, persones amb drogodependència, persones amb VIH-SIDA, poble gitano, persones exrecluses, emergència social, inclusió social, persones immigrants, intervenció del voluntariat, igualtat de tracte, no discriminació i prevenció de delictes d’odi i obres i inversions.

La sol·licitud ha de presentar-se per via telemàtica seguint els passos i adjuntant la documentació arreplegada en aquest enllaç. Els criteris de valoració queden recollits en l’ordre reguladora i arrepleguen aspectes de l’entitat sol·licitant (implantació i aplicació territorial, persones associades, programes integrats, especialització, capacitat operativa i de gestió, finançament propi i obtenció de subvencions, situació pressupostària, plans d’igualtat…) i del programa (avaluació de les necessitats socials, incidència en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, contingut tècnic del programa, qualitat i pressupost…).

Les despeses subvencionables han d’executar-se en 2019 i abonar-se abans que finalitze el termini de presentació de la justificació. La memòria d’actuació justificativa abans del 28 de febrer de 2020.

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones dirigidas a la realización de programas de interés general para atender a fines de carácter social con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en la Comunitat Valenciana. [2018/9766]

ORDEN 8/2017, de 6 de octubre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la realización de programas de interés general para atender a fines de carácter social con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en la Comunitat Valenciana. [2017/8922]

Subvencions per a projectes en l’àmbit de l’esport i l’activitat física

El DOGV de hui ha arreplegat la convocatòria de subvencions per a executar “projectes singulars en l’àmbit de l’esport i l’activitat física” l’any 2018. Segons explica la convocatòria, estes ajudes estan destinades a la realització d’activitats “que busquen a través de l’esport resultats esportius, de representació, formatius o socials, amb la participació destacada d’esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana”.

La convocatòria està oberta a diversos tipus de beneficiaris: persones físiques, entitats locals, universitats i entitats sense ànim de lucre que realitzen projectes en matèria d’esport i activitat física. Hi ha dos tipus de projectes les despeses corrents dels quals són subvencionables (més informació sobre ambdues modalitats i sobre accions no subvencionables en el text complet de la convocatòria):

  • Projectes singulars esportius que compten amb la participació de persones físiques o jurídiques de la Comunitat Valenciana i que busquen incidir positivament sobre la ciutadania a través de l’esport i l’activitat física
  • Projectes per a la participació i representació directa d’esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana en actuacions i proves esportives singulars.

Els projectes hauran d’haver-se executat entre l’1 de novembre de 2017 i el 30 d’octubre de 2018.

El pressupost destinat a la convocatòria és de 300.000 euros, dels quals 250.000 estan dirigits a la primera modalitat i els 50.000 restants a la segona. Per al primer tipus, el màxim per projecte és 25.000 euros i per al segon, 10.000; en tots dos casos s’atorgarà un mínim de 1.000 euros a les sol·licituds acceptades.

Presentació de sol·licituds:

  • El termini per a enviar les sol·licituds és fins al dia 31 d’octubre (10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació en el DOGV, el 17/10).
  • La presentació de sol·licituds es realitza de manera electrònica amb certificat electrònic. Els passos a realitzar estan explicats en este enllaç.
  • Tota la documentació a lliurar en el moment de la sol·licitud, així com els impresos associats, està arreplegada de manera ordenada en este enllaç.
  • El termini per a presentar les justificacions finalitzarà el 30 de novembre.

Els criteris de valoració estan arreplegats en l’article 6 de l‘ordre reguladora, i es refereixen a la qualitat i viabilitat del projecte fent al·lusió a aspectes com: claredat en la justificació i els objectius, àmbit territorial, finançament i recursos humans, participació, impacte… (tipus A); i a rellevància, nivell, finançament, participació o altres criteris d’interés social (tipus B).

La Generalitat repartix 2,5 milions a 86 associacions per a millorar la qualitat de vida de pacients

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat hui el repartiment dels dos milions i mitjà d’euros de les ajudes destinades a finançar programes d’associacions o entitats sense ànim de lucre la fi del qual siga la millora de la qualitat de vida dels pacients. La convocatòria d’enguany es va dotar un pressupost total de 2.500.000 euros, dels quals quasi un 91% s’ha destinat a associacions sense ànim de lucre de pacients o dels seus familiars, mentre que el 9% restant ha anat a parar a entitats de voluntariat sanitari.

De les 86 entitats beneficiàries, les 20 que més quantia han rebut han sigut les següents:

Entitat Concedit 2018
Federació Valenciana d’Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer 350.000,00
Fed. de Asociaciones de Discapacitados Físicos de la Provincia de Alicante 274.614,76
Fed. de Asociaciones de Discapacitados Físicos de la Provincia de Valencia 232.286,36
Fundación FESORD CV 114.561,70
Junta Asociada Provincial Valencia de la Asociación Española contra el Cáncer 113.389,01
Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la CV 103.625,17
Coordinadora de Asociaciones de VIH y sida de la CV 81.300,68
Cruz Roja Española en la Comunidad Valenciana 77.192,46
Asociación PAYASOSPITAL 66.600,00
Asociación para la lucha contra las enfermedades del riñón (ALCER-TURIA) 64.014,87
Asociación daño cerebral sobrevenido ATENEO Castellón 59.887,25
Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales 59.612,93
Federación Española de Enfermedades Raras 48.898,18
Asoc. para el soporte y ayuda en el tratamiento del cáncer y otras enfer. graves 35.345,36
Fundació Mira’m 33.417,30
Asociación Daño Cerebral Sobrevenido 31.559,15
Asociación para la lucha contra la Leucemia de la Comunidad Valenciana 30.641,23
Asociación de Sordociegos de España en Comunidad Valenciana 29.528,33
Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama de Elche y Comarcas 29.380,66
Asociación Síndrome de Down de Valencia 29.170,19

L’increment del pressupost dirigit a aquestes ajudes pel que fa a l’any anterior és d’un milió d’euros. En 2017 la Generalitat va invertir 1.500.000 euros en aquesta convocatòria, quantia idèntica a la de l’any anterior, 2016.

Pots consultar el llistat complet de beneficiaris ací.

Convocatòria: https://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/17/pdf/2018_3710.pdf

Resolució 2018: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/10/pdf/2018_9296.pdf

Resolució 2017: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/19/pdf/2017_9132.pdf

Resolució 2016: http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/07/pdf/2016_7768.pdf

 

« Older posts

© 2018 Què diu el Diari

Theme by Anders NorenUp ↑